עגלת הקניות שלי: 0   סכום קנייה:   ₪0     לקופה
search
search

הוראה וחינוך >>הקניית קריאה

קוראים וחושבים מחדש 6

קוראים וחושבים מחדש 6

וראים וחושבים מחדש – טיפוח כשירות אוריינית בתהליך רכישת הקריאה

 

סדרה בת שש חוברות עבודה לתלמיד, המהוות תכנית שמטרתה לטפח כשירות אוריינית בתהליך רכישת הקריאה.

התכנית מסייעת לטפח כשרים לשוניים, קוגניטיביים, חברתיים ותרבותיים.

בכל חוברת שלושים משימות מגוונות בהן משולבות באופן אינטראקטיבי ארבע אופנויות השפה: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה.

המשימות בנויות באופן שיטתי ומדורג. בכל אחת מהחוברות אותן המשימות ולפי אותו הסדר, כשאוצר המילים מותאם לתנועות הנכללות באותה חוברת ולקוח מעולמו של הילד.

חוברת 1: תנועת קמץ-פתח, עיצורים ושוא.

חוברת 2: תנועת קמץ-פתח, עיצורים שוא וחיריק.

חוברת 3: תנועת קמץ-פתח, עיצורים, שוא, חיריק וצירה-סגול.

חוברת 4: תנועת קמץ-פתח, עיצורים, שוא, חיריק וחולם.

חוברת 5: תנועת קמץ-פתח, עיצורים, שוא, חיריק, צירה-סגול וחולם.

חוברת 6: כל התנועות.

 

ניתן להשתמש בחוברות ולהתאימן לכל שיטות הקריאה המקובלות בארץ.

לסדרת החוברות מצורף מדריך למורה, בו הצעות לפעילויות אורייניות נוספות, כולל אוריינות מחשב.

 

 

מחיר מחירון  25 ש"ח.

לרוכשים דרך ההוצאה 22 ש"ח.

הקניית קריאה
מחבר\עורך: ד"ר מיכל רוזנברג
ZAP Group בניית אתרים