• ברוכים באים לאתר של הוצאת הספרים אח בע"מ
  • צרו איתנו קשר: 04-8722096

רווחה נפשית בראי הפסיכולוגיה החיובית

לספרים של המחבר: שוש צחמרמן

הספר רווחה נפשית בראי הפסיכולוגיה החיובית מבקש להאיר את הידע העדכני הנוגע להבנת המושג "רווחה נפשית" כפי שהוא משתקף דרך עדשת הפסיכולוגיה החיובית. מדובר במושג החופף לעתים קרובות למושג "אושר", שלו יש הגדרות שונות היוצאות מנקודות מוצא שונות. הספר מקיף את הגישות השונות הקיימות בשדה המחקר המסבירות את המושג ודרכי המדידה שלו, וכן מביא ממצאים עיקריים באשר לקשרים של המושג עם משתנים אחרים והתערבויות שהוכחו במחקר כיעילות לקידום הרווחה הנפשית.  

הספר מכיל שני שערים: השער הראשון מתייחס לרווחה נפשית בקרב מבוגרים, והשער השני –לרווחה נפשית בקרב ילדים ובני נוער. סדר השערים משקף את העובדה כי חקר הרווחה הנפשית, דרכי המדידה שלה וההתערבויות לקידומה התמקדו תחילה באנשים מבוגרים, ורק אחר כך גובש ידע ייחודי לגיל הצעיר שיושם על ילדים ובני נוער. השער שמתמקד בגיל הצעיר מתאר את מקומה של סביבת הילד, סביבת המשפחה וסביבת בית הספר, בעיצוב הרווחה הנפשית שלו.  

 

תוכן העניינים  

 

הקדמה  

שער ראשון - רווחה נפשית בקרב מבוגרים  

פרק 1: על הגדרת המושג רווחה נפשית (אושר)            

הדוניזם ואאודימוניה - הגדרות  

הדוניזם ואאודימוניה במחקר הרווחה הנפשית  

רווחה נפשית לפי הגישה ההדונית  

א. אפקט חיובי ואפקט שלילי  

ב. המרכיב הקוגניטיבי בהגדרה  

ג. המרכיב האפקטיבי והמרכיב הקוגניטיבי - יחסי גומלין  

הגדרת רווחה נפשית על פי הגישה האאודימונית  

א. רווחה נפשית פסיכולוגית  

ב. תפיסות אאודימוניות נוספות לרווחה נפשית  

הדוני? אאודימוני? שתי גישות שונות אך משלימות  

על הגדרת המושג - סיכום  

פרק 2: כיצד מודדים רווחה נפשית סובייקטיבית?  

שיטות מדידה סובייקטיביות - דיווח עצמי  

א. מדידת אפקט באמצעות שאלונים רטרוספקטיביים  

ב. מדידת אפקט באמצעות שאלונים אקולוגיים  

ג. מדידת שביעות רצון מהחיים  

ד. שיטות מדידה משולבות (אפקט ושביעות רצון)  

שיטות מדידה אובייקטיביות  

א. איסוף נתונים באמצעות דיווח של צופים או אנשים הקרוביםלנחקר  

ב. איסוף נתונים פיזיולוגיים  

חסרונות בהערכה של רווחה נפשית סובייקטיבית  

פרק 3: מה קובע את הרווחההנפשית?  

תורשה כמשפיעה על רווחה נפשית  

א. מחקרים בתאומים  

ב. מאפיינים פסיכו-פיזיולוגיים  

ג. רווחה נפשית סובייקטיבית ומאפייני אישיות  

ד. נקודת האושר הקבועה ומסלול ההליכה ההדוני  

השפעת הסביבה ומאפיינים דמוגרפיים על רווחה נפשיתסובייקטיבית  

א. משתנים דמוגרפיים  

ב. משתני תרבות  

ג. משתנים הקשורים למצבי חיים  

1. רווחה חומרית ורווחה נפשית סובייקטיבית  

2. רווחה נפשית וקשרים בין-אישיים  

3. יחסים בין-אישיים בתוך המשפחה  

4. עבודה ורווחה נפשית  

5. אבטלה ורווחה נפשית  

מה קובע את הרווחה הנפשית - סיכום  

פרק 4 - התערבויות מקדמות רווחה נפשית סובייקטיבית  

התערבויות מוכחות לקידום רווחה נפשית  

א. התערבות ברמת הפרט  

1. התערבויות קוגניטיביות  

2. התערבויות גופניות  

3. אסטרטגיות המערבות חושים  

4. התערבויות בין-אישיות  

ב. התערבות ברמת האוכלוסייה  

1. המודל האפידמיולוגי  

2. השפעתה של המנהיגות האותנטית  

מאפייני התערבויות בעלות השלכות ארוכות טווח  

האם יותר רווחה נפשית היא מטרה בת השגה תמיד?  

התערבויות מקדמות רווחה נפשית - סיכום  

שער שני - רווחה נפשית בקרב ילדים ובני נוער  

פרק 5 - רווחה נפשית בקרב ילדים ובני נוער - למה הכוונה?  

פרק 6 - מאפיינים הקשורים לרווחה נפשית הנוגעים לילדים ובנינוער  

א. תקווה  

ב. אופטימיות  

ג. זרימה  

ד. תפיסה עצמית חיובית  

ה. מסוגלות עצמית אקדמית  

ו. מיומנויות חברתיות, אמפתיה והתנהגות פרו-חברתית  

מאפיינים המתקשרים עם רווחה נפשית - סיכום  

פרק 7 - סביבות מיידיות והשפעתן על הרווחה הנפשית של ילדים ובנינוער  

המשפחה - סביבה אקולוגית ראשונית  

א. תיאוריות התקשרות ורווחה נפשית  

ב. סגנונות הורות והשפעתם על התפתחות התנהגותפרו-חברתית  

ועל מעורבות בלמידה  

ג. הסביבה המשפחתית והתפתחות תקווה  

ד. הסביבה המשפחתית והתפתחות יכולות חברתיות: אמפתיה  

והכרת תודה  

בית הספר כסביבה בעלת השפעה  

א. רווחה נפשית ומאפיינים קוגניטיביים, התנהגותייםוחברתיים  

בבית הספר  

ב. המורה כדמות משמעותית בקונטקסט הבית ספרי  

1. תפיסה עצמית, תפיסה עצמית אקדמית ואופטימיות  

2. פיתוח יכולות חברתיות  

ג. השפעתה של קבוצת בני הגיל בקונטקסט הבית ספרי  

ד. השפעתה של מערכת בית הספר  

1. אקלים  

2. דרכי ההוראה  

3. חזון, אמונות בסיסיות ומדיניות  

סביבות מיידיות והשפעתן על הרווחה הנפשית - סיכום  

פרק 8 - התערבויות לקידום רווחה נפשית בקרב ילדים ובנינוער  

התערבויות ברמת הפרט והקבוצה בסביבת בית הספר  

א. התערבויות קוגניטיביות  

1. פיתוח תקווה  

2. אופטימיות  

3. תפיסה עצמית  

ב. אסטרטגיות התערבות בין-אישיות  

1. הכרת תודה  

2. התנהגות פרו-חברתית ואמפתיה  

התערבות בקרב הורים  

א. תוכניות התערבות להידוק ההתקשרות  

ב. תוכניות התערבות לשיפור בעיות התנהגות ולהידוקהקשר  

הורה-ילד  

התערבויות לקידום רווחה נפשית - סיכום  

רשימה ביבליוגראפית  

 

מחיר מחירון 84 ש"ח

לרוכשים דרך ההוצאה 63 ש"ח

 6384₪

כמות
  • image משלוחים לכל הארץ
פרטי משלוח
  • איסוף עצמי
  • דואר שליחים ש"ח
שתפו
בניית אתרים - ארטוויז'ן בע''מ